Հաշվի համալրում

Արտարժութով իրականացվող գործարքի դեպքում մուտքագրված գումարը կփոխանակվի հաշվի արժույթի նշված փոխարժեքով։